Chcesz wiedzieć więcej o Seksie?
Informacje Dla Mężczyzn o tym
Jak Być Super Kochankiem
Jak Mieć Długi, Dobry Seks
Dołącz do 40,000+ czytelników.
0

25 listopada 2015

A Ty Jaki Jesteś ?

Orientacje seksualne

 

 

 

 

 

 

Dziś zajmiemy się niezwykle ważnym tematem orientacji seksualnej. Co to jest orientacja seksualna? Po co w ogóle jest nam potrzebna? Jakie są jej rodzaje i czym się charakteryzują? Tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Orientacja seksualna to trwały, odczuwany wewnętrznie popęd płciowy i emocjonalny do osobników określonej płci.  Wyróżnia się trzy orientacje seksualne: heteroseksualizm, homoseksualizm biseksualizm Orientacje seksualne pozwalają człowiekowi określić własną tożsamość płciową i budować relacje z innymi osobami.

O niedawna trwają dyskusje nad wyróżnieniem czwartego typu – aseksualizm. Temat orientacji seksualnej jest bardzo istotny wręcz elementarny, ponieważ jest to poznanie seksualnego „ja”, które jest niezbędne w odnajdywaniu siebie w bliskich kontaktach z innymi osobami. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważne są związki partnerskie w naszym życiu.
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
Według badań psychologicznych wszystko, co robimy związane jest z pragnieniem przeżywania jakiś emocji. Wśród nich najbardziej pożądane jest pragnienie zaspokajania potrzeby miłości, bliskości, intymności, bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji oraz potrzeb fizycznych (seksualnych) Spełnianie tych potrzeb poprzez tworzenie związków z drugą osobą, określane jest, jako orientacja psychoseksualna.

 

Są trzy podstawowe kierunki orientacji seksualnych, które są określane w zależności od płci osób wchodzących w relacje partnerskie

 • kobiety z mężczyznami – orientacja heteroseksualna-zdecydowanie najbardziej powszechna i akceptowana przez większość;
 • kobiety z kobietami oraz mężczyźni z mężczyznami – orientacja homoseksualna – druga pod względem popularności występowania;
 • kobiety z osobami obu płci i mężczyźni z osobami obu płci – orientacja biseksualna. – stosunkowo rzadziej występująca;

 
1. Heteroseksualizm
Nazwa ten wywodzi się od greckiego słowa heteros (inny) i łacińskiego sexus (płeć). Heteroseksualizm uważna jest za orientacją tradycyjną(naturalną) ponieważ dotyczy największej ilości osób. Orientacja heteroseksualna to zaangażowanie emocjonalne i popęd seksualny, które przejawiane są wyłącznie wobec osób przeciwnej płci.
2. Homoseksualizm
Ten rodzaj orientacji seksualnej, charakteryzuje się trwałym, wewnętrznym popędem do osób tej samej płci i jednocześnie barku takiego popędu do osób płci przeciwnej. Zarówno dawniej jak i teraz ten rodzaj orientacji seksualnej w zdecydowanej większości krajów był i jest uznawany za dewiacje. Trwają intensywne badania naukowe na przyczynami jej powstawania. Uważa się ż e może to być wpływ błędów genetycznych lub wpływów środowiskowych
3. Biseksualizm
To orientacja seksualna, która odróżni tym od pozostałych tym, że osoby biseksualne utrzymują kontakty seksualne zarówno z kobietami, jak i mężczyznami. Osoby biseksualne czują popęd płciowy zarówno do osobników tej samej płci jak i do przeciwnej. Istnieją nijako dwa odmienne sposoby postępowania w tej orientacji. Pierwsza, gdy partner, który pozostaje w związku heteroseksualnym utrzymuje tymczasowe kontakty z osobą odmiennej płci a druga istnieje wtedy, gdy osoba będąca w trwałym związku heteroseksualnym nawiązuje kontakty seksualne z osobami tej samej płci. W przypadku niektórych osób kontakty biseksualne trwają tylko przez pewien czas, u innych natomiast są kontynuowane przez całe dorosłe życie. Może wiec to sugerować, że może być to stan do skontrolowania i zależny od decyzji jednych osób, a u innych trwa poza obszarem ich woli.
4. Aseksualizm
Jest to na szczęście stosunkowo rzadkie zjawisko braku pożądania seksualnego. Są głosy, żeby aseksualizm uznać za czwartą orientację seksualną. W tej chwili jest jednak zdecydowanie wiej przeciwników niż zwolenników tej koncepcji. Przeciwnicy tego pomysłu uważają, że aseksualiści nie mają własnej tożsamości seksualnej i jest to raczej stan chorobowy, który w większości wypadków wymaga leczenia. Za dowód takiej tezy wskazują oni przyczyny aseksualności, (choć nie są one jednoznacznie ustalone)

Za prawdopodobne przyczyny braku zainteresowania kontaktami seksualnymi uważa się:

 • molestowanie seksualne w przeszłości,
 • wstydliwe wspomnienia z przeszłości dotyczące byłych kontaktów seksualnych,
 • wypieranie swojej (homo)seksualności,
 • problemy hormonalne,
 • przemoc seksualna,
 • depresja, stres

Orientacja seksualna a zachowania seksualne
Bardzo ważną sprawą jest wskazanie różnicy między orientacją seksualną a zachowaniami seksualnymi. Na to pierwsze zagadnienie składają się następujące elementy:

 • doświadczenie stałego pociągu uczuciowego i seksualnego do ludzi określonej płci,
 • ukształtowanie własnej orientacji seksualnej,
 • publiczne okazywanie tożsamości seksualnej,
 • empatia z osobami, które wykazują tę samą orientację.

Orientacja seksualna tym różni się od zachowania seksualnego, że odczuwany długotrwały pociąg uczuciowy i seksualnych do osób określonej płci nie musi się przełożyć się na spełnienie seksualne. Mówiąc prościej orientacja jest niejako kierunkiem w której występuje określony zespół emocji i pragnień, które jednak nie muszą wiązać koniecznie z aktywnością seksualną( najczęściej jednak jedno wiąże się z drugim)

Dodaj komentarz